Okresní hospodářská komora Plzeňsko (ve zkratce OHKP) je sdružení firem a podnikatelů zřízené v roce 2005. Jedná se o samostatnou organizaci, která působí nezávisle na politických stranách a orgánech veřejné správy. Je organizační jednotkou Hospodářské komory České republiky. OHKP působí na území Plzeňska a …